Träning på stranden

På måndagen den 24/6 kl. 18-19 drar stavgången igång. Pris 30kr/pers. Gratis för Badortföreningensmedlemmar och för Yoga med meras kursdeltagare 2019. Medtag egna stavar. Plats: Stora Strandvägen rakt ner på stranden, p-plats finnes, i Skummeslövsstrand.

Yogan på stranden startar tisdagen den 25/6 kl. 19.00. Kostnad 80kr/pers, matthyra 20kr. Medlem i Skummeslövsstrands badortsföring och de som varit kursdeltagare 2019 hos Yoga med mera yogar gratis. Ingen föranmälan krävs. Alla nivåer är välkomna! Plats: Skogspromenaden rakt ner på stranden, p-plats finnes, i Skummeslövsstrand.